Hjælp

Dette værktøj bruges til at indtaste data i DIYkataloget (tidl. JOEL katalog).

Den overordnede navigation i kataloget foretages med 4 knapper ,

Viser inhold af kataloget.
Søgning i kataloget. Du kan søge på produkter, som tidligere er udået ved at afkrydse checkboxen "Medtag tidligere produkter"
Links til diverse sider og forespørgelser,
Viser denne hjælpefil

Indledning

Før du læser videre så vær opmærksom på følgende sprogbrug:

Term Betydning
Node
Node er en fællesbetegnelse for mapper og produktvisning.

Mappe

Mappe er en somling af noder. I det trykte katalog bliver en mappe til et afsnit på samme niveau som det har i træet.

Produktvisning

Produktvisning kan indeholde et eller flere produkter som typisk adskiller sig med en størrelse f.eks farve eller leveringsform.

 

Indtastning af data

Når du højreklikke på en node i navigationstræet fremkommer en Menu, se nedenstående billede:

 

I denne menu kan du vælge:

Ny produkt Indsætter en nyt prdukt under den markere node.
Ny mappe Indsætter en ny mappe under den markere node.
Slet Sletter node.
Reload Genindlæser af den node, som der er aktiv.

Redigering af tekst

Klik på den tekst til højre i katalog som du vil redigere. Teksten bliver nu redigérbar og du kan foretage de ændringer du ønsker.

Hvis et tekstfelt er tomt vises et ¤ for at indikere at du kan indtaster data her.

Indsætning af nye produkter

Naviger frem til den node hvor produktet skal indsættes, og klik på "indsæt produkt" knappen:

Der bliver nu indsat en række sidst i tabellen. Systemet har selv udtrukket et varenummer til det nye produkt, hvilket indikeres med en gul baggrundsfarve. Du vil sansynligvis selv give produktet et nyt varenummer, hvilket vil få den gule farve til at forsvinde.

Vigtigt: Vær opmærsom på at hvis du prøve at indtaste et varenummer, EANnummer eller TUN-nr som allerede findes i kataloget, vil din indtastning ikke accepteres.

 

Rækkefølge af produkter

Rækkefølgen af prdukter afgøres af feltet sort. Du angiver rækkefølgende med et tal, hvor produktet bliver vist med det mindste tal bliver vist først.

Rækkefølge og placering af noder i træet

Du kan flytte rundt en node i navigationstræet ved at klikke på den og trække den med musen. Mens du flytter rundt med noden, bliver der vist symboler, som viser hvor noden vil blive placeret når du slipper den, eller et rødt "indkørsel forbudt" hvis du ikke kan slippe noden.

Når du slipper noden vil kataloget blive opdateret med den nye struktur.

 

Billeder

Hvis der er flere billeder i en visning bliver der vist en lille version af produktet. Ved at holde musen over den lille version kan du få vist en stor version af billedet.

Indsætning af nye produktbilleder

For at indsætte et billede af et produkt skal du gemme billedet i jpg-format. Størrelsen skal være ca 500px i bredden og højden propotionalt hermed. Billedet skal placeres i mappem:

\\10.203.4.41\d$\inetpub\wwwroot\DIYKatalog\images

Billedet skal have samme navn som varenummeret. F.eks skal et produkt med varenummeret 850377 have et produktbillede der hedder 850377.jpg

Hvis du ikke har adgang til ovenstående mappe kan du ligge billedet i mappen N:\DIYKatalog\images og bede een som har adgang til server-mappen om at flytte dem.