Fejlstrømsafbryder - RCD 6kA (Acti 9) 4P 63 A 30 mA

Billede:LK nummerStrm
EL nummerStrm
EAN nummerStrm

 
Anvendelse:
Fejlstrømsafbrydere indsat i elektriske anlæg er i dag den mest benyttede personbeskyttelse mod farlige berøringsspændinger, som kan optræde i forbindelse med isolationsfejl på elektriske apparater og brugsgenstande. Da de også afbryder for jordfejlstrømme af samme størrelse som mærkeudløsestrømmen, yder de også beskyttelse mod brand. Under normale forhold yder fejlstrømsafbrydere derfor en god beskyttelse af mennesker og dyr. Fejlstrømsafbryderen placeres forrest i en gruppetavle efter hovedledningen. Ved en afledningsstrøm til jord i den efterfølgende installation afbryder den for de tilsluttede grupper. Funktionen bør afprøves mindst en gang om året. Prøveknappen T trykkes ind, hvorefter fejlstrømsafbryderen straks skal udkoble.
Konstruktion:
Fejlstrømsafbryderen indeholder en sumtransformer, en udløsespole og en afbrydermekanisme. I en fejlfri installation er den vektorielle sum af strømmene i transformeren nul og der induceres derfor ingen spænding i transformerens sekundærvikling. Hvis der derimod optræder en fejlstrøm på f.eks. 0,03 A vil summen af strømmene gennem transformeren være 0,03 A. Herved dannes et magnetfelt i transformerens jernkerne, der i sekundærviklingen inducerer en spænding. mærkefejlstrømmen overskrides, vil den inducerede spænding (indenfor 0,2 sek. ved 5 In iht 411.4.4 og tabel 41.1) over udløsespolen bringe afbrydermekanismen til udkobling, således at forsyningen til den fejlramte gruppe afbrydes. I forbindelse med lynnedslag i f.eks. et luftledningsnet, kan det ske, at atmosfæriske overspændinger i form af vandrebølger trænger ind i elinstallationen. Den stødstrømssikre fejlstrømsafbryder er konstrueret således, at sandsynligheden for sådanne udkoblinger mindskes. I forbindelse med pc installationer eller installationer med lange kabel- eller ledningstræk, som f.eks. industrianlæg, parkbelysningsanlæg og lysstofrørsbelysningsanlæg iøvrigt, kan der forekomme kapacitive afledningsstrømme. Fejlstrømsafbryderen er kompenseret for disse kapacitive afledningsstrømme således, at muligheden for utilsigtet udkobling mindskes. Den stigende anvendelse af elektroniske styringer i apparater og maskiner bevirker, at der kan optræde fejlstrømme. Disse fejlstrømme er afvigende fra sinusformen, idet denne kan være overlejret med en pulserende jævnstrøm, der i en periode i netfrekvensen bliver 0 eller næsten 0. Fejlstrømsafbryderen til veksel- og pulserende jævnstrømme udløser for den samlede pulserende fejlstrøm inklusiv en udglattet jævnfejlstrøm fra en enkeltensretter. Den er derfor velegnet til ekstrabeskyttelse for installationer med f.eks. enkeltenretning uden udglatning, enfasede brokoblinger med eller uden udglatning og fasevinkel-styringer.

Tekniske data:
Kapslingsklasse:IP20
Kortslutningsbrydeevne:20 kA ved forsikring 80 A gG
Stødstrømssikkerhed:250 A stødstrøm med impulsform 8/20 µs
Kontakt levetid:Min. 20.000 koblinger
Tilslutningsklemmer:Min. Cu 1,5 mm² Max. Cu 35 mm²
Tilspændingsmoment:3,5 Nm
Omgivelsestemperatur:-25 °C til + 40 °C
Montageplan:Vilkårligt
Godkendelse:IEC 61008
Mærkestrøm:63 A
Mærkespænding:415 V
Min./maks. spænding:332 V AC / 456 V AC
Mærke-fejlstrøm:30 mA
Egeneffekt:12,8 W
Modulbredde:72 mm
Vejledning:

Effektberegning i tavler

© Schneider Electric A/S 2020