Fejlstrømsafbryder - RCD 6kA (Resi 9) 4P 40 A 30 mA

Billede:Produktbeskrivelse:
Farve
-
Varenummer
R9R02440
EL nummer
3322092751
EAN nummer
3606481334169
Varegruppe
22.10
Katalog
Side i katalog ikke angivet


Anvendelse:
Bruges til beskyttelser af elinstallationer i huse: fejlstrømsbeskyttelse. Fejlstrømsbeskyttelsen i elektriske anlæg yder personbeskyttelse mod farlige berøringsspændinger, som kan optræde i forbindelse med isolationsfejl på elektriske apparater og brugsgenstande. Fejlstrømsbeskyttelsen afbryder for jordfejlstrømme af samme størrelse som mærkeudløsestrømmen. Og derved yder de også beskyttelse mod brand. Fejlstrømsbeskyttelsen placeres forrest i en gruppetavle efter hovedledningen. Ved en afledningsstrøm til jord i den efterfølgende installation, afbryder den for de tilsluttede grupper. Fejlstrømsbeskyttelsen bør afprøves mindst en gang om året. Prøveknappen trykkes ind, hvorefter fejlstrømsbeskyttelsesfunktionen straks skal udkoble. Hvis den ikke udkobler kontakt straks din elektriker.
Konstruktion:
Fejlstrømsbeskyttelsen indeholder en sumtransformer, en udløsespole og en afbrydermekanisme. Når mærkefejlstrømmen overskrides, vil den inducerede strøm (indenfor 0,2 sek. ved 5 In iht 411.4.4 og tabel 41.1) over udløsespolen bringe afbrydermekanismen til udkobling, således at forsyningen til den fejlramte gruppe afbrydes. I forbindelse med lynnedslag i f.eks. et luftledningsnet, kan det ske, at atmosfæriske overspændinger i form af vandrebølger trænger ind i elinstallationen. Den stødstrømssikre fejlstrømsafbryder er konstrueret således, at sandsynligheden for sådanne udkoblinger mindskes. I forbindelse med pc installationer eller installationer med lange kabel- eller ledningstræk, som f.eks. industrianlæg, parkbelysningsanlæg og lysstofrørsbelysningsanlæg iøvrigt, kan der forekomme kapacitive afledningsstrømme. Fejlstrømsbeskyttelsen er kompenseret for disse kapacitive afledningsstrømme således, at muligheden for utilsigtet udkobling mindskes. Fejlstrømsbeskyttelsen til veksel- og pulserende jævnstrømme(klasse A) udløser for den samlede pulserende fejlstrøm inklusiv en udglattet jævnfejlstrøm fra en ensretter Den er derfor velegnet til ekstrabeskyttelse for installationer med f.eks. enkeltenretning uden udglatning, enfasede brokoblinger med eller uden udglatning og fasevinkel-styringer.

Tekniske data:
Mærkestrøm:40 A
Forsikring:Max. 63 A (gG)
Mærkespænding:415 V
Mærkedriftsspænding:AC
Mærkefejlstrøm klasse A30 mA
Modulbredde:72 mm
Effekttab:3,6 W pr. pol
Kapslingsklasse:IP20
Kortslutningsbrydeevne:20 kA ved forsikring 63/80 A gG
Stødstrømssikkerhed:250 A stødstrøm med impulsform 8/20 µs
Tilslutningsklemmer:Min. Cu 1,5 mm² Max. Cu 35 mm²
Omgivelsestemperatur:-25 °C til +60 °C
Montageplan:Vilkårligt
Godkendelse:IEC 61008
Vejledning:

Effektberegning i tavler

© Schneider Electric A/S 2020